Klachtenregeling

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Het dagelijks bestuur overlegt altijd met school hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

 

Wanneer u als ouder een klacht heeft en u komt er met de school en de stichting niet uit, dan zijn er drie manieren om uw klacht kenbaar te maken, afhankelijk van de aard van de klacht:

  1. Interne contactpersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders);
  2. Externe vertrouwenspersoon (voor klachten over ongewenst gedrag);
  3. Externe klachtencommissie (voor klachten van ernstiger aard).

 

Interne vertrouwenspersoon van de school

De naam van de interne contactpersoon staat vermeld in de schoolgids van iedere Florente school.

 

Externe vertrouwenspersoon

Contactgegevens

    Ingrid Middelkoop

    Bereikbaar via ingrid@deconflictexpert.nl 

    Tel. 06-14808633  (ma. t/m vr. tijdens kantoortijden)

  

  

Externe klachtencommissie

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

Contact
T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E:  info@gcbo.nl

W: www.gcbo.nl 

 

Postadres
Postbus 394
3440 AJ Woerden