Veel gestelde vragen

Hoe bewegen leerlingen door de school?
Leerlingen hebben een eigen lokaal als ‘thuisbasis’. De dagen verlopen volgens vaste structuren. Het ochtendprogramma staat hoofdzakelijk in teken van vakken als taal en rekenen. In het middagprogramma ligt de nadruk op zaakvakken en creativiteit.

De leerpleinen rondom de klaslokalen worden optimaal gebruikt; hier is een diversiteit aan werkplekken te vinden waar kinderen in verschillende samenstellingen (individueel, tweetallen, groepjes) kunnen werken.  

Wat doen jullie voor iedere individuele leerling?
Belangrijk punt in ons onderwijs is de geïndividualiseerde aanpak; kinderen leren op eigen niveau (leerstof en begeleiding), werken aan eigen doelen op het gebied van leren leren; "Hoe leer ik?", kinderen maken keuzes op het gebied van instructie en leren reflecteren op deze keuzes.
In hoeverre verschilt een brede school van een basisschool?
Gezinnen met (jonge) kinderen bevinden zich in het spitsuur van het leven. Wij vinden het belangrijk dat ouders in één gebouw zowel hun jongste als oudste kind kunnen uitzwaaien wetende dat zij de juiste zorg en aandacht krijgen.
Hoe ziet dat er dan uit?
Wij vinden het belangrijk om de doorgaande ontwikkeling en leerlijnen van 0 tot 12 jaar te bevorderen waarbij een afwisselend programma voor ieder kind leidend is. Om dat goed te kunnen doen, werken we nauw samen met collega’s van het kinderdagverblijf, de BSO en de gemeente/sportvoorziening. We bespreken dan ook de inhoud van een dag met elkaar.
Wat is jullie reden om vaste schooltijden te hanteren?
Leerlingen leren ook veel met en van elkaar. Faalverhalen én leersuccessen winnen aan betekenis als leerlingen dit met elkaar kunnen delen. Voor het scheppen van een veilig, gezellig groepsklimaat zijn vaste momenten als groep van groot belang. Om die reden hebben wij vaste start- en eindtijden voor de school.’